Akademie Quality Group

Po řadě zkušeností týkajících se rozdílů mezi školní výukou a praktickým uplatněním, jsme se rozhodli implementovat interní vzdělávací program, nesoucí název Akademie Quality Group.

Tento program je primárně navržen pro nedávné absolventy včetně těch s již získanou praxí. Avšak poskytuje příležitost i pro Samostatné projektanty a Hlavní inženýry projektu, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblastech, které dosud neměli příležitost dostatečně prozkoumat.

Namísto toho, abychom spoléhali na nesystematické získávání zkušeností prostřednictvím dlouhodobého procesu, jsme vypracovali interní vzdělávací plán, jenž je individuálně přizpůsoben každému účastníkovi. Tento program propojuje teoretickou přípravu s praktickou aplikací a osobním mentoringem, což zaručuje efektivní a komplexní profesní rozvoj ve všech oblastech naší činnosti.